• "Enter your caption here"
  • "Enter your caption here"

 

 

Firma je osnovana 29.07.2013. godine sa sjedistem u Podgorici kao društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet roba i usluga import-eksport „Pal – Mont“ . broj rješenja 30-01-17193-2 Poreske uprave, područna jedinica Podgorica.

 

desing